Tæt samspil med fiskerne

Gennem hele Læsø Fiskeindustris historie har det lokale fiskerierhverv været en central medspiller i virksomhedens succes. Uden dygtige råvareleverandører, ville virksomheden ikke eksistere, og vi er stolte af, at vi som producent og eksportør med en stor afsætning af frosne jomfruhummer kan spille en rolle i fastholdelsen af et stærkt marked for dansk fiskeris unikke produkter.

Læsø-jomfruhummeren lever på den bløde havbund på mellem 25-250 meters dybde hvorfra den fanges på en række faste fiskepladser i Kattegat og Skagerrak. Fiskeriet foregår primært fra små kuttere med en besætning på 1-4 fiskere, og under stor hensyntagen til både miljøet på havbunden og de mange stenrev, der befinder sig rundt om pladserne.

Der anvendes lette trawl, som på fiskepladserne roder op i havbundens øverste lag, hvilket er med til at understøtte udviklingen af nye jomfruhummer, ligesom kutternes højteknologiske udstyr med stor præcision lader dem undgå naturlige forhindringer som stenrev. Samtidigt er trawlene forsynet med såkalte ”selektive paneler”, der skåner de fiskearter, der biologisk er i tilbagegang.

Som en lokalt forankret fiskeindustri ser vi en meget stor værdi i et tæt samarbejde med vores leverandører, som vi – udover den naturlige daglige kontakt – samler til årlige leverandørmøder, hvor vi udveksler information og erfaringer i den fælles bestræbelse på at sikre et fortsat økonomisk såvel som biologisk bæredygtigt dansk jomfruhummer-fiskeri.